Câu chuyện thành công | Umeken Beta Glucan Việt Nam

co Dang Thi Nay

“Beta Glucan đã giúp tôi hồi phục nhanh khi hóa trị”

“Nhờ kết hợp Beta Glucan với thuốc ở bệnh viện mà sức khỏe tôi đã dần hồi, không bị sụt cân, ít đau đớn hơn các bệnh nhân khác khi truyền hóa chất”. Cô lạc quan tâm sự….Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người